Visites

Visites kunt u aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Omdat onderzoek- en behandelmogelijkheden in de praktijk beter zijn dan bij u thuis verzoeken wij u, indien mogelijk, naar de praktijk te komen.


Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.