Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Brouwer & de Reijger


Huisartsenpraktijk Brouwer & de Reijger

Noorderven 73
1504 AL Zaandam
Telefoon: 075-6162465

brouwerendereijger.praktijkinfo.nl


Receptioniste

Zij zal u de weg wijzen binnen het medisch centrum en is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de wachtkamer. Ook kunt u bij haar terecht voor het afgeven van brieven, ophalen van verwijsbrieven en laboratorium formulieren en het bestellen van herhaalmedicatie.

Voor het maken van afspraken en medisch advies kunt u uitsluitend telefonisch terecht bij de praktijkassistenten.

Praktijkassistenten

De assistenten zijn gediplomeerde doktersassistenten en hebben verscheidene taken.
Ze maken afspraken, beantwoorden vragen en geven advies over diverse medische problemen.
Zij kunnen beoordelen of u met een klacht op het spreekuur moet komen of telefonisch advies kunt krijgen.
Zij houden ook een controlespreekuur voor patiënten met een hoge bloeddruk en suikerziekte.
U kunt bij de assistente onder andere terecht voor: administratieve zaken, oren uitspuiten, bloeddrukmeting, allergietesten, bevriezen van wratten, verwijderen van hechtingen, wonden verbinden en uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek.
Maak hiervoor telefonisch een afspraak op werkdagen liefst tussen 8.00 en 12.00 uur. 
Dagelijks vindt er overleg plaats tussen de huisartsen en de assistenten.

Medewerkers praktijk.

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner doet zelfstandig spreekuur onder supervisie van de huisarts. Zij begeleidt patienten met chronische ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes, CVRM en COPD. Ook kan zij ondersteunen bij het stoppen met roken.


AIOS (Huisarts in opleiding)
Afgestudeerde artsen doen een deel van hun specialistische opleiding tot huisarts in het Medisch Centrum. De AIOS werkt zelfstandig en onder supervisie van de huisartsen.

Per 1 september zal in onze praktijk een AIOS werkzaam zijn.

Spoedgevallen

Bel bij een levensbedreigende situatie direct 112

Bij overige spoedgevallen wordt u via het keuzemenu van onze telefoon direct doorverbonden met de assistent.
075-6162465 (keuze 1)

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk :
van 17.00 tot 8.00 uur en in het weekend:
Huisartsenpost 075-6533000

Voor eerste hulp (bijvoorbeeld bij verbrandingen en verwondingen) kunt u direct terecht.

Als u van tevoren belt, houden wij rekening met uw komst

Spreekuren

Alle spreekuren zijn volgens afspraak.
U kunt telefonisch een afspraak maken liefst tussen 8.00 en 12.00 uur. 
De assistente zal informeren naar de reden van uw komst. Dit is om de spreekuren beter te kunnen plannen en mogelijke spoedeisende problemen met voorrang te kunnen behandelen.
De assistent heeft, net als de huisarts, een beroepsgeheim.

Alle afspraken worden telefonisch gemaakt, het is dus niet mogelijk aan de balie een afspraak te maken.

Gemiddeld wordt er 10 minuten gereserveerd voor een afspraak.
Als u met meerdere personen wilt komen, meerdere klachten heeft of een probleem wilt bespreken dat mogelijk meer tijd nodig heeft, overlegt u dan bij het maken van een afspraak met de assistent. Hij/zij kan beoordelen of het nodig is een dubbele afspraak te maken.

Als u een afspraak niet kunt nakomen, wilt u deze dan ruim op tijd afzeggen?

Visites

Visites kunt u aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Omdat onderzoek- en behandelmogelijkheden in de praktijk beter zijn dan bij u thuis verzoeken wij u, indien mogelijk, naar de praktijk te komen.


Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Terugbelspreekuur

Indien u de dokter wilt spreken voor korte vragen of uitslagen die de assistent niet met u kan bespreken, laat dit dan ‘s morgens aan de assistent weten. U wordt dan zo mogelijk nog dezelfde dag teruggebeld door de arts.

Herhaalrecepten

Via het keuzemenu van onze telefoon kunt u 24 uur per dag, ook in het weekeinde, herhaalreceptuur aanvragen voor medicijnen die u chronisch gebruikt.

 

Urineonderzoek

Urine voor onderzoek kunt u ‘s morgens (in een schoon en goed gesloten potje) inleveren.
Het bijbehorende vragenformulier kunt u op de praktijk invullen of downloaden via de website.

Patiënten formulier voor urine onderzoek

Vakanties

Als de praktijk gesloten is i.v.m. vakantie of bijscholing is er een waarneemregeling met de andere huisartsen in Zaandam.

Tijdens onze afwezigheid kunt u terecht bij de waarnemer. De juiste waarnemer kunt u vinden op  de website www.huisartszaandam.nl


Ook kunt u informatie krijgen over de waarneming via het telefoonnummer  0900-8008 dit is een landelijke service (hier zijn kosten aan verbonden).

 De praktijk is gesloten van: 

5 t/m 9 november 2018

31 december 2018 t/m 4 januari 2019

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Lunchpauze en praktijkoverleg vinden plaats tussen 12.00-14.00 uur.

Bereikbaarheid

liefst tussen 8.00-12.00 uur: afspraken maken
8.00-10.00 uur: visite aanvragen
liefst tussen 8.00-12.00 uur: assistente bellen voor vragen
8.00-17.00 uur: bereikbaar voor urgente zaken
24 uur per dag: herhaalreceptuur aanvragen